Instal·lació d’Aire a Pressió

Descripció del servei

Instal·lació d’aire a pressió amb 3 enrotlladors i 8 connectors a la base d’ambulàncies de l’Hospitalet.

  • Serveis:

    • Aire a Pressió
    • Climatització
    • Instalació